آموزشی

آموزشی

صفحات و تابلوهای آموزشی شطرنج برای تدریس در کلاس


تابلو آموزشی 70 در 70 چوبی
تابلو آموزشی فلزی 95 در 95
تابلو آموزشی چوبی 90 در 90
تابلو آموزشی پلکسی 90 در 90
تابلو آموزشی پلکسی 70 در 70
تابلو آموزشی فلزی 70 در 70
نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)