خارجی ترجمه شده

کتاب خارجی با ترجمه فارسی


دایرة المعارف اشتباهات گشایشی
دایرة المعارف اشتباهات گشایشی جلد 2
دایرة المعارف گشایش های شطرنج
دایرةالمعارف ترکیب های شطرنج
در محضر استاد بزرگ

در محضر استاد بزرگ

..

16,000تومان

درس هایی از بازیهای بابی فیشر
درسنامه جلد 1

درسنامه جلد 1

..

12,000تومان

درسنامه جلد دوم

درسنامه جلد دوم

..

8,000تومان

درسنامه جلد دوم بخش دوم
دفاع سیسیلی

دفاع سیسیلی

..

6,000تومان

دیدگاه نو در شطرنج جلد 1
دیدگاه نو در شطرنج جلد 3
دیدگاه های نو در شطرنج 2
راه استادی در شطرنج
رموز استراتژی در شطرنج مدرن
روانشناسی در شطرنج
روش جدید آموزش شطرنج
روش من آرون نیمزوویچ
ساختارهای پیاده ای برنده
سیستم من در عمل

سیستم من در عمل

..

12,000تومان

شاه در خطر

شاه در خطر

..

9,000تومان

شطرنج برای ببرها

شطرنج برای ببرها

..

3,900تومان

شطرنج قهرمانی

شطرنج قهرمانی

..

10,000تومان

نمایش 25 تا 48 از 67 (3 صفحه)