خارجی ترجمه شده

کتاب خارجی با ترجمه فارسی


تمرین های قدم به قدم شطرنج - کتاب کار
حمله به شاه

حمله به شاه

..

9,000تومان

دانستنیهای عمومی شطرنج
دایرة المعارف اشتباهات گشایشی
دایرة المعارف اشتباهات گشایشی جلد 2
دایرة المعارف گشایش های شطرنج
دایرةالمعارف ترکیب های شطرنج
در محضر استاد بزرگ

در محضر استاد بزرگ

..

16,000تومان

درس هایی از بازیهای بابی فیشر
درسنامه جلد 1

درسنامه جلد 1

..

12,000تومان

درسنامه جلد دوم

درسنامه جلد دوم

..

8,000تومان

درسنامه جلد دوم بخش دوم
دفاع سیسیلی

دفاع سیسیلی

..

6,000تومان

دیدگاه نو در شطرنج جلد 1
دیدگاه نو در شطرنج جلد 3
دیدگاه های نو در شطرنج 2
راه استادی در شطرنج
رموز استراتژی در شطرنج مدرن
روانشناسی در شطرنج
روش جدید آموزش شطرنج
روش من آرون نیمزوویچ
ساختارهای پیاده ای برنده
سیستم من در عمل

سیستم من در عمل

..

12,000تومان

نمایش 25 تا 48 از 72 (3 صفحه)