کتاب و مجله

کتاب و مجله

فروش کتاب های شطرنج ایرانی و خارجیتصحیح جستجو

مانور، هنر بازی با سوارها
ماهنامه شطرنج

ماهنامه شطرنج

..

10,000تومان

مسابقه بین المللی شطرنج زوریخ 1953
مفاهیم وسط بازی

مفاهیم وسط بازی

..

15,000تومان

مهارت در استراتژی شطرنج جلد اول
مهارت در استراتژی شطرنج جلد دوم
مهارت های شگفت انگیز کارپف در آخر بازی
می توانید در شطرنج نابغه تاکتیکی شوید؟
میراث شطرنجی آلخین - جلد 1
میراث شطرنجی آلخین - جلد دوم
میراث شطرنجی آلخین - جلد سوم
میراث شطرنجی آلخین - جلد چهارم
همانند استاد بزرگ بازی كنيد
همانند استاد بزرگ فکر کنید.
هنر ترکیب Combination Art

هنر ترکیب Combination Art

..

12,000تومان

هنر قربانی در شطرنج
کتاب اردوگاه شطرنج جلد 2
گامی نو در شطرنج

گامی نو در شطرنج

..

10,000تومان

گشایش های شطرنج به زبان ساده
گنج شطرنج 1

گنج شطرنج 1

..

11,000تومان

گنج شطرنج 2

گنج شطرنج 2

..

12,000تومان

گنج شطرنج 3

گنج شطرنج 3

..

11,000تومان

نمایش 73 تا 94 از 94 (4 صفحه)