سفارش کالا و خدمات

برای ثبت سفارش کالایی که در فروشگاه وجود ندارد و یا تمام شده است یا سفارش انجام خدمات شطرنجی(تهیه فایل های خاص شطرنج یا موتورهای شطرنج،  و ...)  یا درخواست مربی (حضوری - اینترنتی) یا برگزاری مسابقه و ... فرم زیر را پر کنید. 

فرم سفارش کالا و خدمات