کتاب و مجله

کتاب و مجله

فروش کتاب های شطرنج ایرانی و خارجیتصحیح جستجو

درسنامه جلد دوم

درسنامه جلد دوم

..

8,000تومان

درسنامه جلد دوم بخش دوم
دفاع سیسیلی

دفاع سیسیلی

..

6,000تومان

دیدگاه نو در شطرنج جلد 1
دیدگاه نو در شطرنج جلد 3
دیدگاه های نو در شطرنج 2
راه استادی در شطرنج
راهی به سوی آموزش شطرنج پايه
رموز استراتژی در شطرنج مدرن
روانشناسی در شطرنج
روانشناسی كاربردی
روش جدید آموزش شطرنج
روش من آرون نیمزوویچ
رویارویی دوجانبه (قائم مقامی-کارپف)
ساختارهای پیاده ای برنده
سیستم من در عمل

سیستم من در عمل

..

12,000تومان

شاه در خطر

شاه در خطر

..

9,000تومان

شطرنج برای ببرها

شطرنج برای ببرها

..

3,900تومان

شطرنج دینامیک

شطرنج دینامیک

..

7,500تومان

شطرنج قهرمانی

شطرنج قهرمانی

..

10,000تومان

طرح درس برای مربيان شطرنج
قدرت پیاده در شطرنج
مات های دو حركتی

مات های دو حركتی

..

4,000تومان

نمایش 49 تا 72 از 94 (4 صفحه)