فارسی

 فارسی

کتاب های شطرنج با نویسنده ایرانی 


استراتژی های مدرن آخر بازی
استراتژی و تاکتیک در شطرنج
بیاین با هم بازی کنیم
بیایید شطرنج بازی کنیم- جلد 1
بیایید شطرنج بازی کنیم-جلد 2
تمرین برای نو آموز و آمادگی
تمرین های شطرنج

تمرین های شطرنج

..

5,000تومان

آزمون های استراتژی در شطرنج
درسنامه شطرنج ساسان ربیعی جلد 1 (آمادگی 1)
درسنامه شطرنج ساسان ربیعی آمادگی 2
نمایش 31 تا 40 از 46 (5 صفحه)