فارسی

 فارسی

کتاب های شطرنج با نویسنده ایرانی 


خودآموز نوین شطرنج
چگونگی انتخاب شروع بازی در شطرنج/جلد اول
درسنامه شطرنج ساسان ربیعی - سطح مقدماتی 1
خانه به خانه 2 (تمرین های مقدماتی شطرنج)
درسنامه شطرنج (مقدماتی 2)
درسنامه شطرنج-مقدماتی 3
نمایش 41 تا 46 از 46 (5 صفحه)