خارجی ترجمه شده

کتاب خارجی با ترجمه فارسی


روش جدید آموزش شطرنج

روش جدید آموزش شطرنج

نویسنده: لِو آلبرت/ترجمه عباس لطفی/ 520 صفحه/چاپ پنجم ١٢٠٠٠/١٣٩٥ تومان..

12,000تومان

روش من آرون نیمزوویچ

روش من آرون نیمزوویچ

روش من آرون نیمزوویچدرسنامه ای بر اساس اصول نوین شطرنجمترجم : خشایار بهاری..

9,500تومان

ساختارهای پیاده ای برنده

ساختارهای پیاده ای برنده

ساختارهای پیاده ای برندهاز : الکساندر بابورینمترجم : یاسر صبحدل..

12,500تومان

سیستم من در عمل

سیستم من در عمل

سیستم من در عملنویسنده:آرون نیمزوویچ/ امیرعلی تقی خانی/368 صفحه/7300 تومان این کتاب در ادبیات جها..

12,000تومان

شاه در خطر

شاه در خطر

لو آلبورت - سام پالاتنیکمترجم : تعظم اعتماد..

9,000تومان

شطرنج برای ببرها

شطرنج برای ببرها

شطرنج برای ببرهانویسنده: سیمون وب/ ترجمه عزیزاله صالحی مقدم/3900 توماندر کنار دیگر مهارتهای شطرنج، ی..

3,900تومان

شطرنج قهرمانی

شطرنج قهرمانی

شطرنج قهرمانیاوکلی/ ترجمه: عزیزاله صالحی مقدمدر این کتاب با ایده هایی روبرو می شوید که معمولاً از نظ..

7,000تومان

قدرت پیاده در شطرنج

قدرت پیاده در شطرنج

قدرت پياده در شطرنج/ نويسنده: هانس كموخ/ مترجم: عنايت الله گنجيان/ ويراستار: رضا رضايي..

26,000تومان