اشتراک ماهنامه شطرنج

اشتراک ماهنامه شطرنج

مبلغ اشتراک مطابق هزينه اعلام شده ، از شما دريافت و به حسابنشريه پرداخت می گردد. ارسال مجلات درخواستی نيز بر عهده دفتر نشريه خواهد بود. 

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه شطرنج : سید محمد کاظم مرتضوی 

سایت ماهنامه شطرنج : www.Shatrandj.com 
مزيت استفاده از اشتراک یکساله در فروشگاه سایت صفحه شطرنج : پرداخت آسان وجه و کسب امتیاز با خرید این محصول در فروشگاه صفحه شطرنج


شماره حساب کارت ملت : 4243469047 

کارت سامان : 6219861031816878

 

 هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.