صفحه و مهره

صفحه و مهره های شطرنج برای بازی و آموزش


تصحیح جستجو

صفحه و مهره شطرنج شهریار کد A

صفحه و مهره شطرنج شهریار کد A

صفحه و مهر..

210,000تومان

صفحه و مهره پولگار

صفحه و مهره پولگار

صفحه و مهر..

7,000,000تومان

صفحه چوبی چترنگ

صفحه چوبی چترنگ

صفحه چوبی ..

900,000تومان

مهره چوبی MDF آهن ربایی آموزشی 100 در 100
مهره چوبی تابلو آموزشی بزرگ

مهره چوبی تابلو آموزشی بزرگ

مهره چوبی ..

300,000تومان

مهره چوبی دست ساز کردستان

مهره چوبی دست ساز کردستان

مهره چوبی ..

400,000تومان

کیان کیفی جدید

کیان کیفی جدید

کیان کیفی ..

210,000تومان

تابلو آموزشی فلزی 95 در 95

تابلو آموزشی فلزی 95 در 95

تابلو فلزی..

1,600,000تومان

صفحه چوبی نابینایان با مهره

صفحه چوبی نابینایان با مهره

صفحه شطرنج..

500,000تومان

صفحه و مهره دیجیتال چوبی DGT

صفحه و مهره دیجیتال چوبی DGT

صفحه و مهر..

6,200,000تومان

صفحه و مهره کیش

صفحه و مهره کیش

صفحه و مهر..

210,000تومان

صفحه چوبی - استاندارد

صفحه چوبی - استاندارد

صفحه چوبی ..

600,000تومان

مهره شهریار - معمولی
مهره چوبی دیجی تی

مهره چوبی دیجی تی

مهره چوبی ..

1,550,000تومان

تابلو آموزشی فلزی 70 در 70

تابلو آموزشی فلزی 70 در 70

تابلو فلزی..

1,400,000تومان

صفحه غیر دیجیتال چوبی DGT (بدون مهره)
نمایش 1 تا 16 از 19 (2 صفحه)