پلاستیکی

پلاستیکی

صفحه و مهره استاندارد مسابقات


شطرنج استاندارد کیان
شطرنج استاندارد کیان (مگنوس)
نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)