کیف شطرنج

انواع کیف های شطرنج :

کیف ضد آب  صفحه و مهره 

کیف چوبی صفحه و مهره 

کیف ضد ضربه تابلوهای آموزشی

کیف صفحات چوبی

کیف تابلوهای تاشو 90 در 90 هیچ محصولی در این دسته بندی وجود ندارد.