جديدترين ها

کیان کیفی جدید

کیان کیفی جدید

..

210,000تومان

گام به گام با: دفاع سیسیلی
هنر حمله در شطرنج

هنر حمله در شطرنج

..

85,000تومان

پیشینیان بزرگ من گری کاسپاروف جلد 1
64 تمرین از قهرمان جهان
چگونه زندگی از شطرنج الگو میگیرد
خانه به خانه 4

خانه به خانه 4

..

50,000تومان

استراتژی شطرنج در عمل
خانه به خانه 3

خانه به خانه 3

..

40,000تومان

درسنامه شطرنج سطح متوسطه 1
انواع پیاده رونده در شطرنج مرحله وسط بازی
زوگزوانگ و برتری دو فیل
بررسی های درخشان شطرنج
مهره چوبی دست ساز کردستان
هوش شطرنجی خود را بیازمایید
آموزنده ترین بازیهای تاریخ شطرنج
کارپف از زبان کارپف
محاسبات در شطرنج

محاسبات در شطرنج

..

58,000تومان

1001 تمرین کاربردی در شطرنج