جديدترين ها

هوش شطرنجی خود را بیازمایید
آموزنده ترین بازیهای تاریخ شطرنج
کارپف از زبان کارپف
محاسبات در شطرنج

محاسبات در شطرنج

..

58,000تومان

1001 تمرین کاربردی در شطرنج
حمله به پایگاه نیرومند
دانلود Fritz Powerbook 2021

دانلود Fritz Powerbook 2021

..

20,000تومان

 هنر ایده پردازی و انتخاب حرکت در شطرنج
صفحه و مهره کیان کیفی
صفحه و مهره شطرنج شهریار کد A
درسنامه شطرنج (مقدماتی 5)
معماهای شطرنج

معماهای شطرنج

..

28,000تومان

DVD ChessBase 16 - Mega 2021

DVD ChessBase 16 - Mega 2021

..

20,000تومان

دانلود ChessBase 16 - Mega 2021
درسنامه شطرنج -مقدماتی4
هنر انتخاب حرکت در شطرنج