ماهنامه شطرنج

ماهنامه شطرنج


صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه شطرنج : سید محمد کاظم مرتضوی 

سایت ماهنامه شطرنج : www.Shatrandj.com 

آقای مرتضوی : 09123851445


 

 ماهنامه شطرنج شماره 340 و 341
ماهنامه شطرنج شماره 343
ماهنامه شطرنج شماره 344 و 345
نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)