آموزشی

آموزشی

صفحات و تابلوهای آموزشی شطرنج برای تدریس در کلاس


تابلو فلزی آموزش شطرنج (متوسط)
مهره پلاستیکی آهن ربایی تابلو 100 در 100
مهره چوبی MDF آهن ربایی آموزشی 100 در 100
مهره چوبی تابلو آموزشی بزرگ
تابلو آموزشی فلزی 95 در 95
تابلو آموزشی فلزی 70 در 70
صفحه آموزشی شطرنج قابل حمل
تابلو آموزش شطرنج کیان
تابلو فلزی آموزش شطرنج
تابلو آموزشی چوبی 90 در 90
نمایش 1 تا 10 از 13 (2 صفحه)