صفحه دیجیتال

صفحه دیجیتال

صفحه و مهره دیجیتال مسابقات شطرنج 

برای پخش زنده مسابقات و بازی آنلاین و اتصال به نرم افزار برای آموزش و مربیگری


صفحه و مهره دیجیتال چوبی DGT
صفحه و مهره دیجیتال پلاستیکی DGT
نمایش 1 تا 2 از 2 (1 صفحه)