جديدترين ها

صفحه شطرنج چوبی دو تیکه چینی
خانه به خانه (تمرین های مقدماتی شطرنج)
تمرین های قدم به قدم شطرنج - کتاب کار
کتاب اردوگاه شطرنج جلد 2
صفحه و مهره Chessboard

صفحه و مهره Chessboard

..

30,000تومان

صفحه شطرنج

صفحه شطرنج

..

10,000تومان

مسابقه بین المللی شطرنج زوریخ 1953
حمله به شاه

حمله به شاه

..

9,000تومان

شطرنج دینامیک

شطرنج دینامیک

..

2,500تومان

دفاع سیسیلی

دفاع سیسیلی

..

6,000تومان

آخربازی روزن

آخربازی روزن

..

8,500تومان

شاه در خطر

شاه در خطر

..

9,000تومان

قوانین شطرنج

قوانین شطرنج

..

7,000تومان

هنر قربانی در شطرنج
گامی نو در شطرنج

گامی نو در شطرنج

..

10,000تومان

تمرین های گام به گام شطرنج
سریال Playchess PREMIUM

سریال Playchess PREMIUM

..

100,000تومان

رموز استراتژی در شطرنج مدرن
تئوری آخر بازی های رخ
قدرت پیاده در شطرنج
تاکتیک های برنده در شطرنج
چگونه با مهره سیاه بازی کنیم
مهارت در استراتژی شطرنج